Büyük, iri fare ...

Keni,
Büyük, iri fare.
Adana yöresinde, Halk ağzında Keni, iri fare demektir.
Büyük, iri fare;
Keme (Büyük sıçan), 
Kenen (Keme, Büyük, iri fare), 

Geme, 
Rate, 
Cardon (İri fare), Cırman (İri fare), 
Geleni (Tarla faresi, büyük fare).
Kalemis (Misk faresi).
Keseğen (Fare).
Sıçan (İri fare).

Keni kelimesinin diğer yörelerdeki anlamları;
Kendisini, kendini.
İsim yerine kullanılır (Antalya yöresi)
Birisine seslenme ünlemi (Antakya - Hatay yöresi)
Arpa ile buğday karışımı (Osmaniye  ve Adana yörelerinde halk dilinde kullanılmaktadır.)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ