Büyük, yetişkin...

Eke,
Halk ağzında,
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart.  
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyükmüş gibi olan çocuk.
Büyük kardeş, ağabey.
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart, olgun (insan ve hayvan).

Eke sözcüğünün diğer anlamları;
Kurnaz, açıkgöz (insan).
Tecrübeli, usta.
Zeki, çok bilgili (adam).
Dahi.
Görgülü.
Çok konuşan, geveze, ukala.
Küçük kardeş.
Baş çoban.
Kabadayı, efe halli.
Kadının veya kocanın büyük kız kardeşi
Küçükbaş hayvanların yıllanmış, olgunlaşmış olanı .
Çokbilmiş, bilgiçlik taslayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ