Kıyas ...

Tasım,
Kıyas,
Arapça, kiyas, kıyası, (ﻗﻴﺎﺱ)
Bir şeyi diğer bir şeye göre değerlendirme, başka bir şeye benzeterek hakkında hüküm verme, karşılaştırma, mukayese etme.
Bir tutma, denk sayma.
Karşılaştırma, oranlama, mukayese.
Eski dilde, kıyas,
Örnekseme.

Bir sayma, denk tutma.
Benzetme yoluyle kelime türetme, örnekseme.
Hakkında ayet veya hadis bulunmayan meselelerde hakkında ayet veya hadis olan benzerlerine göre hüküm verme.
Doğru iki hükümden üçüncü bir hüküm çıkarma, tasım.
Karşılaştırmak, ölçmek, mukayese etmek
Benzetmek, karşılaştırmak, mukayese.
Doğru kabul edilen iki hükümden bir üçüncü hükmü çıkarmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ