Kaba, yersiz davranış ...

Dik,
Kaba, yersiz davranış.
Kaba, yersiz, yakışıksız davranış
Çiğlik,
Balırbayrak,
Sakil.
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz.
Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse)

Eşeklik,
Düşüncesizce yapılan, kaba davranış.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ