Bir yöne eğilmiş ...

Matuf,
Mail,
Arapça, matuf, (ﻣﻌﻄﻮﻒ) .
Arapça, eğmek, bağlamak anlamındaki atf kelimesinden matuf sözcüğü türetilmiş.
Bir tarafa doğru yönelmiş, eğilmiş, meyletmiş, mail.
Yöneltilen, yüklenen, isnat edilen, birine ait olan
Kendinden önceki kelimeye bir atıf harfi (bağlaç) ile bağlanan, atfedilen (kelime).
Bir yöne eğilmiş.

Matuf kelimesi Konya yöresinde bunak anlamında kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ