Yabancı korkusu, yabancı nefreti fobisi ...

Zenofobi,
Yabancı korkusu, nefreti anlamındadır.
Yunanca, xenos,yabancı ve phobos, korku kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
Kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır. Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korkudur.

Irkçılık da bazen zenofobinin son noktasıdır.
Dünya dışı varlıklardan korkma da zenofobidir.
Bir gruba karşı duyulan korkudur. Bu genellikle göçmenler ya da azınlıklardır.
Temelde kültürel olup, yabancı sayılan kültürel farklılıklarıdır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ