İslam’dan önce Uzza putuna tapan, Necid kökenli, göçebe bir Arap kabilesi...

Gatafan,
Arapça: Gatafan,
(Beni Gatafan)
Adnaniler’ e mensup bir Arap kabilesi.
İslam’ dan önce Uzza putuna tapan, Necid kökenli, göçebe bir Arap kabilesi.
İslam’ dan önce Arap putperestliğinde üstün varlıkla (Allah) insanlar arasındaki aracı tanrılardan biri de Kuran’ ın bildirdiğine göre, putperest Araplar tarafından Allah’ ın kızları olarak kabul edilen Lat ve Uzza ile birlikte Menat adlı puttur.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ