Konut ...

İkametgah,
İkamet edilen yer.
Ev, 
Konut.
Barınak,
Hane,
Apartman
Yer, 
Oturulan yer.
Sakin olunacak yer.
Mesken, 
Arapça mesken, (ﻣﺴﻜﻦ). 
Arapça ikamet etmek, oturmak anlamındaki seken kelimesinden türetilmiştir.
Oturulan, ikamet edilen yer, ev, konut, ikametgah.

İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgah.
İnsanların oturması için yapılıp düzenlenen yer.
Bir ya da birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış, insan yaşamasının gerekli kıldığı uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma, yıkanma ve ayakyolu gibi temel gereksinme konularında kolaylıkları bulunan barınak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ