Kuru sel yarıntıları ...

Akanak,
Kuru sel yarıntıları,
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Eneç,
Oyak,
Cargamla,
Sel yarıntısı.
Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer.
Akak.

İki sırt arasındaki düz arazi.
Tepe üzerinde çukur yer.
Dağlarda kışın akıp, yazın kesilen kaynağın yatağı.
İki sırt arasındaki düz alan.
Ufak tepe.
Eğilim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ