Genellikle hayvan postundan yapılan başlık ...

Börk,
Börke, 
Börki.
Kalpak.
Takke, külah.
Bir çeşit şapka.
Baş örtüsü.
Başa giyilen külah, kalpak gibi şeyler.
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık.

Börk, sözcüğünün diğer anlamları;
Kel baş için kara sakızla yapılan yakı.
İpekli kefiye ve yazmaların fesin üzerine sarılmasıyla yapılan başlık, pusu(Diyarbakır yöresinde)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ