Aralıklı...

Aralı,
Aralıklı, 
Ardık, 
Araçuk,
Espaslı,
Fasılalı,
Izgara.
Kafes, 
Kesik kesik,
Seyrek,
Şaş.
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan, aralı, fasılalı.
Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklık olan, espaslı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ