Kıldan veya yünden yapılmış hayvan örtüsü...

Çul,

Arapça cull, (چول), çul.
Genellikle kıldan yapılmış kaba dokuma,
Eskiden, Tekke mensuplarının büründüğü örtü. 
Giyim, giysi.
Çul, atın eğer örtüsü.
Kendirden dokunmuş kilim.
Kıldan yapılmış kaba dokuma.
Kıldan veya yünden yapılmış hayvan örtüsü.
Kıldan ve kenevirden yapılmış kaba örgülü dokuma.
Hayvanların üzerine konan kıl, kenevir veya yünden yapılmış örtü.
İçine bez doldurulan minder, Minder (Malatya yöresi)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ