Düşürme, aşağıya atma ...

İskat,
Iskat,
Arapça, iskat, (ﺍﺳﻘﺎﻁ).
Arapça, düşmek anlamındaki sukut kelimesinden türetilmiştir.
Düşürme, düşürülme, aşağıya atma.
Düşürmek, düşürülmek. 
Aşağı atmak. 
Hükümsüz bırakmak.
Silmek.

Iskat; 
Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse namına dağıtılan sadaka.
Ölenin borçlarını, günahlarını bağışlatmak amacıyla para vererek yapılan dinsel tören.
(Muğla yöresinde)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ