İlkel benlik ...

İd,
Ego,
Fransızca: ego.
İngilizce: ego
İlkel benlik.
Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ben.
Ego, insanın kendine özgü ruhsal ve bedensel bütünlügünün ve bunun zihinsel algılanışının genel ve soyut adıdır. Felsefede, ego Latince ben demektir.

İlk defa Sigmund Freud tarafından tanımlandı. Bir kişinin zihinsel yaşamının faaliyetlerini ve etkileşimlerini tanımlayan, id, ego ve süper ego teorik yapılardır. Ego psikolojisi modelinde id, koordine edilmemiş, zevk temelli içgüdüsel arzular kümesidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ