Dişi eşek...

Sade,
Farsça, sade, (ﺳﺎﺩﻩ) 
Betre,
Maya,
Kölük,
Etan (Farsça dişi eşek),
Ane (Yabani dişi eşek)
Dişi eşek.

Eşek;
Eşek (Equus asinus).
Eşşek (Anadolu bazı yörelerinde halk dilinde eşek anlamında kullanılır).
Merkep,
Arapça merkeb, (ﻣﺮﻛﺐ), eşek.
Karakaçan,
Uzun kulaklı.
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı.
Eşeğin küçüğüne, Sıbıç, Sıbiç.
Eşek yavrusu, Sıpa, 
Yeni doğmuş eşek yavrusuna sıpa denir.

Erkek at (aygır) ile dişi eşek çiftleşirse bardo veya ester denen, at görünümünde ama eşek iriliğinde bir melez ortaya çıkar.
Erkek eşek ile dişi atın (kısrak) çiftleşmesiyle meydana gelen ve çoğu kez kısır olan melez hayvana Katır (Equus mulus) denir. 

Sade kelimesinin diğer anlamları;
Süngü ağacı.
Yumuşak hurma.
Basit, karışık olmayan, katıksız, Saf, gösterişsiz, Yalın.
Seyyidler.
Demir pası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ