Cezzar Ahmet Paşa'nın Napolyon'a karşı kahramanca savunduğu kale ...

Akka,
(Acre, Akko).
Helenistik dönemde adı, Ptolemais (Antiochia Ptolemais).
Akka Kalesi,
Cezzar Ahmet Paşa'nın Napolyon'a karşı kahramanca savunduğu kale.
Akka şehri, bugün İsrail sınırlarında ve Akdeniz kıyısındadır. Filistin’ in kuzeyinde stratejik bir konumdadır. 

Müslümanların, Dürzilerin, Hristiyanların, Bahailerin ve Yahudiler'in birlikte yaşadıkları bir şehirdir. Özellikle Bahai Dini'nin en kutsal şehridir. UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen Akka'yı çevreleyen kalın savunma duvarları, Cezzar Ahmed Paşa tarafından inşa edilmiştir.

1517 yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in fethi ile 1918 yılına kadar Türk hakimiyetinde kalmış. İsrail'in kuruluşuna kadar da İngilizler'in denetiminde kalmıştır. 

Cezzar Ahmet Paşa (1708-1804);
Bosna'da doğan Ahmet Paşa İstanbul'da berberlik yaptı. 1756 yılında, Hekimoğlu Ali Paşa ile beraber Mısır'a gönderildi. Mısır'da iki yıl kaldı. Arap Bedevilerine karşı seferle görevledirilen Ahmet Paşa, 70 Bedevi'nin kafasını keserek Mısır'a gönderdi. Bundan dolayı deve kasabı anlamına gelen Cezzar lakabı takıldı.

Napolyon, 1799 yılında kaleyi kuşatmış. Kuşatmanın 64. gününde Napolyon Bonaparte kaleyi alamayacağını anladı. Cezzar Ahmed Paşa'nın direnişi karşısında başarısız olarak ordularını geri çekmiştir.

Cezzar Ahmet Paşa, Akka Beylerbeyliği görevini sürdürürken vefat etti. (1804)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ