Bir kimsenin köle, cariye, hayvan gibi canlı eşyası. ..

Talid,
Arapça talid, 
( تالد )
(Osmanlı Dönemi) 
Bir kimsenin (köle, cariye, hayvan gibi) canlı eşyası
Bir kimsenin köle, cariye, hayvan gibi canlı eşyası.
bir kimsenin evinde bulunan köle, cariye, hayvan.

Talid sözcüğünün diğer anlamı;
Sözü kolay anlaşılmaz, karışık ve kapanık duruma getirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ