Osmanlılarda, akın ve savaşlarda ele geçirilen her beş tutsaktan birinin hükümdarın hakkı olarak ayrılması ya da devlete vergi olarak verilmesi. ..

Pençik,
Farsça pençik, beşte bir.
Yani penç ü yek (penç-yek), Pencik (pençik).
Acemi oğlan adayı,
İşçi, hizmetçi.
Osmanlılarda, 1363 yılından sonra uygulanmaya başlanmıştır. Akın ve savaşlarda ele geçirilen her beş tutsaktan birinin hükümdarın hakkı olarak ayrılması ya da devlete vergi olarak verilmesidir. Osmanlı askeri sisteminde kara ve deniz seferlerinde ele geçirilen esirlerden humus-ı şeri olarak beşte birinin devlet hizmetine alınmasını ifade eder.

Asker yetiştirilmek üzere, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adayları.
Asker yetiştirilmek üzere verilen beşte bir askerden sonra esir sahibinde kalan beşte dört oranındaki esir için alınan vergi. 
Gümrük idaresi tarafından belirli bir vergi karşılığında köle sahibine verilen sahiplik hakkını gösteren senet.
Osmanlılarda gümrük yönetimi tarafından belli bir vergi karşılığı kölenin sahibine verilen ve sahiplik hakkını belgeleyen senet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ