Eski Türklerde ve Moğollarda hakanın seçme muhafızlarına verilen ad...

Nöker,
Nökör,
Eski Türklerde ve Moğollarda hakanın seçme muhafızlarına verilen ad.
Moğolca, arkadaş dost anlamında olup nökör, nöker denir.

Nöker kelimesi:
Kul, köle,
Birinin yanında bulunan, maiyetinde olan kimse, hizmetçi
Türkçede halk dilinde, kuma, ortak anlamında kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ