Bir eseri kendine has bir üslupla icra veya temsil etme. ..

Yorum,
Tefsir, 
Şerh,
İngilizce: Interpretation, comment,
Fransızca: interpretation, annotation, 
Almanca: Interpretation, 
Latin: interpretare.
Bir yapıtın iyi anlaşılması için açıklanması.
Bir yapıtın anlamını aydınlatmada tutulan inceleme ya da düşünme yolu.
Bir metnin anlamı üzerine yapılan açıklama.
Bir eseri kendine has bir üslupla icra veya temsil etme.
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.
Gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkarma.
Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

Bir metin, olay veya konuşma hakkında belli bir görüşe göre yapılan açıklama, tefsir.
Bir şeyden bir anlam çıkarma, o şeyi kendine göre değerlendirme
Bir eseri kendi anlayış ve duyuşuna göre kendine has bir üslupla icra veya temsil etme.
Bir yazının, bir sözün anlaşılması güç, karanlık yönlerini iyice açıklayarak aydınlığa kavuşturma.

Yorum sözcüğünün başka anlamı;
Üstüne yükleme (Sivas yöresi)
İyiye yoran (fal, düş vb. için) (Sivas ve Tunaboyu, Bulgaristan yöresinde).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ