Koşum ve eyer takımlarını işleyen ve süsleyen kimse. ..

Saraç,
Serrac,
Arapça serrac, (ﺳﺮّﺍﺝ).
Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse. Koşum ve eyer takımlarını işleyen ve süsleyen kimse. Deri, muşamba vb.nden bavul, çanta yapan kimse. Saraç, koşum ve eyer takımları yapan veya satan ya da deri, muşambadan bavul, çanta yapan kimse. 

Atlara amut (hamut) yapma, koyunlara çıngırak, kemerlik, hasır işleme, sarka, atlara başlık, hayvan süslemeleri, heybe ve benzeri malzemeleri yapıp satarak geçimini sağlayan kimse. Arapça, eyer kelimesi anlamındaki serc kelimesinden serrac kelimesi türetilmiş.
At takımları, eyer ve koşum yapan veya satan kimse
Meşin ve sahtiyandan yapılan eşya ve at takımlarını sırma ve ipekli işlemelerle süsleyen zanaatkar.
At arabası çağından teknoloji çağına geçtikten sonra bu meslek yok olma aşamasına gelmiştir.

Saraç sözcüğünün başka anlamları;
Büyük delikli kalbur (Erzincan yöresinde halk dilinde).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ