Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde koruyucu ruh...

İye,
Is,
İye, iya, İçi, 
Eğe, Ez.
Yiye, 
Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde koruyucu ruh.
Arapça, iye, (
اي)
Tatarca, iya, Ия
Değişik Türk dillerinde Yiye, Eğe, İçi, Is, Ez şeklinde de söylenir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ