Katolik ilahiyatında cennet ile cehennem arasındaki sınır...

Taslak simgesi Limbo,
Katolik ilahiyatında cennet ile cehennem arasındaki sınır.
Limbo,
Latince: Limbus, 
Kelime anlamı kenar veya sınır, manası cehennemin sınırı.
Roma Katolik Kilisesi teolojisine göre; öldükten sonra ölenin günahlardan dolayı ruhunun lanetlendiği ve cehenneme atılmadığı durumdur. Limbo, Katolik Kilisesi'nin resmi bir doktrini değildir. Cehennem, hades, infernum adını verdikleri yeraltı dünyası dört bölüme ayrılmış. Cehennem(lanetliler için), Araf, Limbo(Babalar için), Limbo(Çocuklar için).

Hristiyanlık inancında, İsa doğmadan önce doğmuş veya vaftiz edilmeden ölmüş ve ancak her hangi bir günah işlememiş kimseler öldükten sonra burada bekletilir. Ancak, Hz. İsa'nın lutfu ile cennete alınabilirler.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ