Bilinemezcilik...

Agnostisizm,
Leadriye,
Agnostizm,
Fransızca agnosticisme.
Bilinemezcilik.
Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti.
İnsan beyninin, Tanrı'nın var olduğu inancını ya da Tanrı'nın var olmadığı inancını haklı çıkarmak için yeterli rasyonel zemini sağlayacak potansiyele sahip olmadığı görüşüdür. 
İlahi veya doğaüstü varlıkların bilinmediğini, bilimsel olarak ispatlanamadığı fikir akımının destekçilerine agnostik (bilinemezci) denir.

Bilinmezcilik biçiminde ifade edilen leadriye çok eski dönemlerden gelen bir akımdır. Ele alınan bir eserin ya da herhangi bir konunun kaynağının yazılmaması üzerinden anonim şeklinde öne çıkan bir etkidir. Farklı kaynaklarda ortaya çıkan bazı sözler ya da birtakım unsurlar kim tarafından oluşturulmuş bilinmez. Bu çoğu zaman kasıtlı olarak yapılır ve bu da laedriye şeklinde tanımlanmaktadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ