Tunceli ilinde bir ova...

Zeranik,
Zeranik ovası,
Yeşilyazı ovası,
Akpazar ovası,
Zeranik ovası, Daha çok bir vadi düzlüğü niteliğindedir. Munzur Gözeleri’nden başlayarak Ovacık’ın yerleşim yerinden doğuya doğru uzanır. 

Sulama tesislerinin yapılmasıyla  Zeranik   Ovası’nda 1984 yılından bu yana Şeker Pancarı ekimi yapılmaktadır. Munzur Dağlarının güneyindeki çukurlukta oluşmuş Zeranik Ovası ile Ovacık ilçesinin Yeşilyazı Bucağında bulunan Yeşilyazı Ovası ilin belli başlı ovalarıdır. Ayrıca pompaj sulamaları ile canlanan Akpazar ovası ilin başka bir düzlüğüdür.

Munzur Dağlarından ovaya inen çok sayıda akarsu ve yüzey sularının taşıdıkları maddeler, çöküntü alanının tabanında kalın bir alüvyon toprak tabakası oluşturmuştur. 74 km²  büyüklüğünde ve 1350 m. yükseltili Ovacık Ovasında toprak bitkisel üretime elverişli olmakla birlikte, iklim çok sert olduğu için tarımsal etkinlikler sınırlıdır. Ovacık   Yeşilyazı Bucağındaki Yeşilyazı Ovası ise 44 km² büyüklüğündedir. Buralarda hububat ve bakliyat ekimi yapılmakta ve bu alanların bir kısmı sulanabilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ