Şanlıurfa yöresine özgü bir halk oyunu ...

Abravi,

Lorke,
Şanlıurfa yöresine özgü bir halk oyunudur. Lorke de denen bu halk oyunu, bölgenin en yaygın oyunu olup tamamında oynanır. Lorke oyunu dik ve hareketli oynanır. Çok ritmik ayak ve omuz figürleri içerir. Davul çaldığında diğer oyunlara göre daha sevinçli veya hırs dolu bir hareket alır. 

Zılgıtlar atılır. Özel ve toplu figürler sergilenir. Yalnız erkek, yalnız kız veya kız-erkek birlikte oynanır.

Şanlıurfa Yöresi Halk Oyunları;
Abravi (Lorke),
Cezayir,
Çeçen Kızı
Dik, Dinge, Düz,
Fasıl (Dörtlü Değnek)
Gezale, Gemi, Gırani (Ağırlama)
İki Ayak (Dıniğ)
Kımıl Oyunu,
Soseh
Tek Ayak (Derik), Terge (Türk-i Beraza), Teşi (Serajeri)
Urfalıyım Ezelden,
Üç Ayak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ