Yönetme, idare etme ...

Rüyet,
Arapça, rüyet, (رؤية).
Eskiden Osmanlı döneminde rüyet.
Yönetme, idare etme.
Yönetim, yönetme, 
İdare, idare etme.

Görmek, bakmak. 
İdare etmek. 
Göz ile veya kalb gözü ile görmek.
Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek.
Araştırmak.

Müşahede; gözle görme, gözlem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ