Ülkemizde modern psikiyatrinin kurucularından Ordinaryüs Prof. Doktor...

Rasim Adasal,

Ordinaryüs Prof. Doktor.
(D. 1902 Girit - 1982 İzmir)
Türk hekim.
Türkiye’de psikiyatri hekimliğinin kurulmasında önemli rol oynamıştır.
Girit’ in Kandiya kentinde 1902 yılında doğdu. İlkokuldan sonra I. Dünya Savaşı başlamadan önce ailesi İstanbul’ a gönderdi. 1920 yılında Vefa Lisesi’ nı bitirdi.

1925 yılında teğmen hekim rütbesiyle İstanbul Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. 1926 yılında İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ nde sinir ve ruh hastalıkları asistanı ve başasistanı olarak çalıştı. 1932 yılında doçent oldu. İstanbul Gümüşsüyü, Erzincan, Erzurum, Mareşal Çakmak ve Balıkesir Askeri hastanelerinde nöropsikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 

İstanbul’ da bulunduğu sıralarda, İstanbul Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe bölümlerini bitirdi. 1936-1938 yılları arasında Paris Tıp Fakültesi’ nin Nöroloji ve Psikiyatri kliniklerinde yabancı asistan olarak çalıştı. 1943 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) nöropsikiyatri kliniği profesör yardımcılığına seçildi. Daha sonra profesör olarak oldu.

GATA ile birlikte çalışan Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri direktörlüğüne seçilen Adasal, 1972 sonlarına değin bu görevlerini yürüttü.

Türkiye’ de modern psikiyatrinin kurucularından sayılan Adasal, psikiyatri alanında birçok bilim adamı yetiştirmiş.
Sinir ve Ruh Hekimleri Derneği’ ni kurmuştur.
1964 yılında yayımladığı Medikal Psikoloji adlı kitabı, psikiyatri konusundaki en önemli çalışmasıdır. 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ nda ruh sağlığı dersleri verdi.
İzmir’ de 1982 yılında öldü.

Eserleri;
Sara Sendromu, 1939
Çocuğun Ruh Sağlığı, 1944
Ruh Hastalıkları, 1954
Medikal Psikoloji, 1964

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ