Eski dilde, gözle görme, gözlem ...

Müşahede,
Eskidilde, müşahede.
Osmanlı döneminde müşahede.
Arapça, göze görünmek, görmek anlamındaki şuhud kelimesinden türetilmiştir.
Görme, gözlem.
Gözle görmek.
Seyrederek anlamak.
Seyretmek.
Muayene, kontrol.
Görme, anlama.
Kalb gözü ile görme.
Gözlem sonucunda varılan görüş, kanaat, teşhis.
Görme, seyretme, şahit olma.
Gözle görme, gözlemleme.
Gözlemlemek, gözlemek.

Rüyet:
Görmek, bakmak.
İdare etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ