Siyasal otoritenin himayesi altında bulunup bunun karşılığında ona hizmet etme yükümlülüğü ve anlayışı ...

Klientalizm,
İng. clientelism.
Clientelism (Politika, Siyaset) kayırmacılık.
Nepotizm, eş, dost, akraba kayırmacılığıdır.
Klientalizm ise kayırmacılık, himayecilik demektir.
Klientalizm için muhtemelen en uygun Türkçe karşılık yanaşmacılık. 
Siyasal otoritenin himayesi altında bulunup bunun karşılığında ona hizmet etme yükümlülüğü ve anlayışı.
Kamu yönetiminde ve bürokraside bir himayeciye (üst düzey yönetici veya politikacı) bağlılığın pazar ilişkilerini ve karar süreçlerini belirlediği toplumsla ilişkiler ağı olarak tanımlanıyor.

Batı dillerinde patron-client ilişkisi olarak ifade edilen, dilimize patron-yanaşma ilişkisi biçiminde tercüme edebileceğimiz durumdur. Patron-yanaşma ilişkisi, patronaj (patronage) veya klientalizm (clientelism) olarak da nitelenen bir sistem. 

Yanaşmacılık, yanaşmak işi, genellikle bir çiftçi yanında çalışan işçi, tutma, uşak, hizmetçi, sığıntı, evlere, ahırlara bitişik yapılan, oda, ahır vb. dir. Yanaşma bir de kapatma, metres ve tufeyli anlamlarına geliyor. Tufeyli ise asalak, salaş, virane, yıkık demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ