Ortaçağda Müslümanların eğemenliği altındaki İspanya'da Slav kölelere verilen ad ...

Sakalibe,
Arapça, sakalibe, (ﺻﻘﺎﻟﺒﻪ)
Sakleb kelimesinin çoğulu olan sakalibe (Saklebiler), Avrupa’nın doğusu ve güneyi ile Asya’nın kuzeyinde yaşayan insanları tanımlamak için Grekçe s(k)labos,  (Slav, Sloven) isminin Arapçalaştırılmış şeklidir.
Slav kavimleri, Slavlar.

Ortaçağda Müslümanların egemenliği altındaki İspanya'da Slav kölelere verilen ad .
Ortaçağ Arap coğrafyacılarına göre Balkanlarda yaşayan çeşitli Slav kavimleri.
Ortaçağ Arap coğrafyacıları tarafından İstanbul ile Bulgar memleketleri arasından Hazarlar’a kadar dayanan bölgede bulunan çeşitli göçebe kavimler için sakalibe sözcüğü kullanılmıştır.
Endülüs (ispanya) Emevilerinde çeşitli saray ve harem hizmetlerinde görev yapan hadım slav köleler. 

Endülüs Müslüman devletinde çeşitli saray hizmetlerinde ve harem dairelerinde görev alan yabancı esirlere verilen ad. Bu esirler Karadeniz kıyılarından, Lombardiya, Frank ülkeleri ve Galiçya’dan getiriliyordu. Orduda ve diğer hizmetlerde kullanılan Slav kökenli bu kölelerin bir kısmı haremlerde görevlendirilmek üzere henüz İslam ülkelerine gönderilmeden önce tüccarlar tarafından hadım edildiklerinden sakalibe terimi beyaz hadım anlamındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ