Kaynağı ayrı bir coğrafi bölgede bulunan dağınık bir popülasyona verilen ad...

Diaspora,

Fransızca diaspora.
Yunanca diaspeiro.
Kopuntu.
Kaynağı ayrı bir coğrafi bölgede bulunan dağınık bir popülasyona verilen ad.

Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer.
Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu.
Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu.
Yahudilerin sürgünden sonra dünyaya yayılması.

Babil sürgününden sonra Yahudilerin çeşitli yabancı topraklara dağılması.
Bir halkın ya da bir kavmin dünyaya yayılması.
Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları.
Ülkesinden sürülmüş bir halkın sığındıkları ülkelerde oluşturdukları topluluklar.

Kopuntu veya diaspora, çok uzun bir zamandan beri bir kavim, ulus veya inanç mensuplarının ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamaları. Sözcük hem kopma eylemini hem de kopup azınlık olarak yaşayan kimseleri ifade eder.

Diasporaların oluşumunda, sadece işgal, sömürgecilik, zulüm, siyasi nedenler gibi zorlama sonucu olmayan, ekonomik nedenlerden dolayı anavatanını terk eden toplumları da kapsamaktadır. Bir diaspora, kaynağı ayrı bir coğrafi bölgede bulunan dağınık bir popülasyondur. Özellikle, diaspora bir popülasyonun istemsiz kitle dağılımlarını yerli halktan kastetmeye başlamıştır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ