Yanılgı...

Hata, (Arapça), ( İng. error, Fr. erreur ).
Yanlış, 
Kusur,
Yanılgı,
Yanılma,
İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı.
Aksaklık,
Başarısızlık,
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ