Toplanma, birleşim ...

İnikat, 
Eski dilde, inikat.
Arapça, inikad, (ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ)
Arapça inikad, düğümlemek, bağlamakanlamındaki akd sşzcüğünden türetilmiştir.
Bir araya gelip toplanma, kurulma.
Akdetme, akdedilme
Toplanma, Kurulma.
Kararlaştırılma, akdedilme.
Akdetme. 
Bağlanma.
Toplanma, birleşim.
Haşir, 
İçtima, İcma, Cem, Ceman.
Anlaşma, kararlaştırma.
İcab ve kabulün taraflarca eseri zahir olup, meşru bağlılık ve alakadarlık.
Hukukta, Bir sözleşmenin yapılması, Akdin oluşması, sözleşme bağıtlanması. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ