Ayak direyen...

Musir, 
İnat, Ayak direme.
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim.
Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme.
Israr, inat .
İltizam,
Taannüt,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ