Birleşmiş olma durumu, birlik ...

Ünite, 
(Fr. Unité, İng. unit),
Birlik,
Birim. 
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
Bölünmezliği içeren yalın bütün.
Birlik, birleşmiş olma durumu. 
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. 
Dersin bölümlerinden her biri.

Bir görevi, işi sürekli olarak yapmak üzere oluşturulmuş birlik.
Bir ders programının ya da bir ders kitabının başlıca bölümlerine verilen ad. 
Öğretmenin gözetim ve denetimi altında öğrencilere belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak birtakım bilgi, beceri ve anlayışlar kazandırmayı öngören, belli bir konu ya da sorun çevresinde düzenlenmiş olup türlü etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan ayrıntılı ders planı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ