Çeşitli malzemenin ya da ayrı cinsten nesnelerin bir araya getirildiği üç boyutlu yapıt, birleştirme ...

Asamblaj, (Fr. assemblage).
Birleştirme.
Toplama, 
Toplama, gelme, birikme, birleştirme anlamlarına gelen, Fransızcadan dilimize geçmiş olan bir kelime. 
Çeşitli malzemenin ya da ayrı cinsten nesnelerin bir araya getirildiği üç boyutlu yapıt.
Doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılan bir  sözcük.
Heykel sanatında 1950'li yıllardan bu yana, özellikle ABD'de uygulanan, üç boyutlu kolaj olan asamblajın kökeni kübizmdir. Asamblajın mucidi hiç tartışmasız, Gitar (1912) adlı heykeliyle kısıtlayıcı geleneksel tekniklerden kopan Picasso'dur. 

Asamblaj iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanıldığı düşünülsede fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsar. Sanatta asamblaj bir tekniktir, üslup değildir.

Asamblaj'ın kökeninde iki temel amaç yatmaktadır; bunlardan biri, gerçeği sanat ürününe doğrudan katmak, öteki geleneksel olmayan zengin malzeme türlerini değerlendirmektir. Bu persfektifde 1912'den bu yana Boccioni, Picasso ya da Archipenko gibi sanatçılar çeşitli malzemeden oluşmuş konstrüksiyonlar ile çalışılan eserlerle bu amaçlara yönelmişlerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ