Yaygın medya kuruluşlarına giremeyen ya da girmek istemeyenlerin çıkardığı dergilere verilen ad...

Fanzin,
(Kuralsız Yayınlar).
En basit tanımıyla kuralsız yayınlardır. Size ait olan tüm eserler bir fanzin malzemesi olabilir. İngilizce Fanatic ve magazine kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturmuştur. Finansal kaynaklardan ve hiyerarşik yapılardan uzak alternatif bir basılı materyeldir.
Gazete ve dergiden farklı olarak genellikle fotokopi yöntemiyle çoğaltılır ve yazarları da kendilerini deşifre etmeyecek takma isimlerle yayınlar yaparlar. Tiraj amacı popülerlik amacı yoktur. Dağıtımı parasız ve basit yöntemlerle yapılır. 

Kuralsız olması kural tanımayanların yayını olmasını sağlar. Sokağın, alt kültürün kaybedenlerin gerçeği bilenlerin haykırışı olarak ortaya çıkar. Genelde kazanç amcı oluşturmamalıdır.  Sponsor bulmamalı ve kurala bağlı olmamalıdır. Genelde periyotsuz olur. Farklı yöntemlerle çoğaltılan örnekleri olmakla beraber genellikle fotokopi aracılığı ile çoğaltılarak, satış amacı güdülmeden dağıtılan yayınlardır.

Günümüz yazarlar ilk olarak fanzin ile başlamışlardır. Her zaman ilginç tasarımlarıyla kes-yapıştır yöntemiyle vurucu yazılar yazarlar. Her ülkede binlerce örneği bulunan bu aykırı yayınlar çoğu kişi bilmeden de oluşturmuşlardır. Fanzinin belirli bir konusu yoktur. Edebiyatın her yazın türünde, resim, müzik, yaşam, siyaset, kültür gibi konularda Fanzin olabilir. Tek sayfa elli sayfa belli bir kural yok. Kural olunca Fanzin olmuyor. Amatörce hazırlanmaktadır. Batı kültürünün bir ürünüdür. Bireyin ya da küçük bir kümenin kendi kendini tatmin etmesinin ötesinde bir işlevi olmadığı gibi istenilen toplumsal etki de oluşturulamaz.

Türkçe'de "Fanzin" olarak kullanılan "fanzine", genelde belirli bir konu üzerine işlenen yapıtlardan (yazı, resim, fotoğraf, karikatür, vb.) oluştuğu gibi, değişik ve çeşitli konuların yapıtlarının da bir araya gelmesiyle oluşabilir. Geleneksel olarak el yazısı, daktilo, kolaj, çizim gibi farklı elementlerden oluşur.

Farklı düşünenlerin, farklı yaşayanların, yerleşik toplumsal değer ve kurallara karşı çıkanların, sıradan olmak sitemeyenlerin, varolanlarla ya da verilenlerle yetinmeyenlerin, şüpheci ve sorgulayıcı yaşam felsefesini seçen sıra dışı insanların sanatsal ve düşünsel başkadılarının ürünü, gösterişsiz, hacimsiz, çoğu da niteliksiz, az sayıda kişiye ulaştırılabilen fotokopiyle çoğaltılmış basit bir dergidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ