Halk edebiyatında bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yanlarını eleştirmek amacıyla yazılan şiir türü...

Taşlama,
Halk edebiyatı terimidir.
Yergi, Hicviye, Hiciv şiiri. 
Tariz.
Bir kişiyi, bir yeri, bir şeyi vb. -kusurlu yanlarını- acr, alaycı bir dille yeren halk koşuk türü.
Alaylı halk şiiri. 
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, tariz.
Taşlamaya, yergiye yönelen ve insanlarla çevrelerinin kusurlu yönlerini ele alan kısa güldürü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ