Bir topluluk içinde bir kimsenin durumu ya da kazandığı saygınlık. ...

Statü, (Fr. statut), 
Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu. 
Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon: 
Tüzük. 
Heykel.

Bir sosyal sistemde aynı yapı içinde bulunan başkalarıyla karşılıklı davranış kalıplarını içeren konum,
Saygınlık dağılımı içinde bulunan yer (ki bu zaman zaman örtük de olsa haklar, sorumluluklar, güç ve otoriteyle ilişkilidir yüksek ve düşük statü gibi), 
Bir sosyal sistemde saygınlık dağılımında ulaşılan yüksek yer (statü elde etmeye çalışmak gibi) gibi anlamlan ifade eder.

 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ