İsmail Peygamber’in oğullarından birinin adı...

Edbil,
Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslamda, Hz. İbrahim’in ilk oğlu, İsmail peygamber, Şam diyarında (Filistin, Suriye) doğdu. 
Kuran’ da adı geçen bir peygamberdir. 
İsmail (Yismael) Tanah ve Kuran'da bahsedilen bir İbrani din büyüğüdür. İslam'da çok önemli olan Hz. İsmail'in on iki oğlu ve bir kızı olmuş. 

İsmail'in çocukları:  
Nebaioth (Nabit) 
Kedar (Kaydar) 
Adbeel - Edbil (İzil/İdbil) 
Mibsam (Mesma/Rama) 
Mishma(Mişa) 
Dumah (Duma) 
Massa (Mas/Maş) 
Hadad (Ezer/Ezür) 
Tema (Tamya) 
Jetur (Katura) 
Naphish (Kafes) 
Kedemah (Kaydman) 
Mahalath ya da Bashemath (Basma).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ