Osmanlı camilerinin avlusunda yer alan mezarlık...

Hazire,
Arapça hazire.
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer.
Cami, türbe, tekke vb. yerlerde çevresi parmaklıklarla çevrili mezar yeri.
Külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlıklara verilen isim.
Hazireler birkaç mezardan oluşabildiği gibi birkaç yüz mezarı barındıranları da vardır. Hazirelerin ilk çekirdeğini bitişiğinde bulunan binayı yaptıranın veya o bina ile bağı olan şahısların mezarları oluşturur.

Cami, mescit veya tekkeyi yaptıranlar öldükten sonra bu ibadethanelerin çoğu zaman kıble tarafına gömülmüşlerdir. Zaman içinde bu türbe veya mezarın yanına yeni yapılan definlerle beraber bir hazire oluşur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ