Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan bir kuş...

Oropendola,
Parıltı,
Oropendola'lar Amerika'da  gerçek sarı asmasıgillerin tropikal  kuşaklarda yaşayan akrabalarıdır. Bazen 90 cm uzunluğunda olabilen asılı yuvalar örerler. Bu yuvalar genellikle çok yüksek bir orman ağacından aşağı sarkıtılmıştır. Oropendola'lar genel olarak koloni halinde yuva yaparlar. 

Bazen bir tek ağacın dallarından torba gibi bir uçla son bulan ince, uzun 30, 40, hatta daha fazla oropendola yuvasının  sarktığı  görülür.

Erkekler dişilerden daha iridirler ve inek kuşun erkeği gibi onlar da gürültülü flört çağırılarını öttürürken akrobasi numaralarına baş vururlar. Çalışkan dişiler bu sırada asılı yuvaları örmekle ve yavruları büyütmekie meşguldürler. Bazı oropendola'lar karga kadar iridirler. Bu kuşlar, sarı ve siyah veya turuncu ve siyah olabilirler. En iri türlerden bazılarının tüylerinde yeşilimsi bir parıltı dikkati çeker.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ