“Üretimsel-dönüşümsel dilbilgisi” kuramının kurucusu olup aynı zamanda ABD’nin politikalarını eleştiren yapıtlarıyla da tanınmış ABD’li dilbilimci ve siyasal eylemci...

Noam Chomsky,
Dil bilimci,
20. yüzyılın en önemli ve en etkili dil bilimcilerindendir.
Felsefe doktoru,
1928 yılında Philadelphia'da doğmuş. Yahudi bir aileye mensup.  Pensilvanya Üniversitesi'nde matematik ve felsefe eğitimi görmüş. 1951-1955 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarda bulunmuştur. 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde, 1976 yılından beri görev yapmaktadır. Dil bilimci Zellig Harris'in etkisinde kalmış. Chomsky'nin ilk kitabı olan "Sözdizimi Yapıları" (Syntactic Structures) 1957 yılında yayınlanmış.
1966 yılında yazdığı "Entellektüellerin sorumluluğu" adlı denemesini yayınladı.
1979 yılında Edward Herman ile birlikte iki ciltlik "İnsan Haklarının Siyasal Ekonomisi" (The Political Economy of Human Rights) adlı eseri yazdı.

Aldığı ödüller:
Amerikan Psikoloji Derneği'nin Seçkin Bilimsel Katkılar Ödülü, 
Temel Bilimlerde Kyoto Ödülü, 
Helmholtz Madalyası,
Dorothy Eldridge Barış Ödülü, 
Bilişim dalındaki Ben Franklin madalyası.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ