Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Müslüman olmayan halk...

Reaya,
Arapça: reaya.
Arapça, raiyye, tebaa kelimesinin çoğul şekli reayadır.
Osmanlı Devletinde halkın vergi ve haraç veren, genellikle toprakla uğraşan gayri-müslim kısmı.
Bir hükümdarın yönetimi altında bulunan ve vergi veren halk.
Küffar,
Hristiyan.
Raiyye, 
Raiyyet 
Genel olarak Osmanlı uyruğu, dar anlamda vergi yükümlüsü olan sınıflar.
Müslüman olmayanlar.
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.
Tanzimattan önce Osmanlı Devleti'nin Müslüman olmayan uyrukları.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ