Kaba ve küfürlü sözcük ya da deyim...

Argo,
Fransızca: argot,
İngilizce: slang.
Jargon,
Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.
Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların, sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı.
Külhanbeylerin ve tulumbacıların kullandıkları, özel anlamlı kelime ve deyimlerin yer aldığı kaba dil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ