Kuşatma, çevirme, sarma...

İhata,
Muhatara,
Çevirme,
Kuşatma,
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ