Eski dilde dudak...

Leb, 
Dudak, 
Fr. Levre,İng. lip.
Şefe (Osmanlıca).
Kenar.
Sahil. 
Kıyı.
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri.
Birçok hayvanlarda ağız deliğini çevreleyen ve genel olarak iki parça olan etli yapı. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ