Hastalıklı, sakat ...

Alil,
(Arapça).
Eski dilde, Hastalıklı, sakat.

Hastalık, organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumudur. Genel olarak hastalık için;
Araz,
Dert,
Maraz, Maraza, Mutal.
Çor, İllet,
Sökellik,
Sayrılık,
Zort,

Salgın hastalıklar için;
Kırgan,(Gıran, gırgan),
Kırgın,
Salım,
Orta ağrısı,

Bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar için;
Gezargi, Gezeen, Sepici, Tırnık,

Uzun süren hastalıklar için;
Ingıraz,
Karaağrı

Hafif hastalıklar için;
Mırıngırın, sözcüklerikullanılır.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ