Yankı...

Eko, 
Akis.
Fransızca: echo.
İngilizce: echo.
Arapça: Aksisada.
Aksiseda,

Ses dalgalarının bir cisme çarpıp geri dönmesi sonucunda duyulan ses, yankı, eko.
İnikas,
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, aksiseda, inikas, akis, eko.
Ses dalgalarının ya da elektromagnetik dalgaların bir engele çarpıp geri dönmesi olayı; çarpıp geri dönen dalgalar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ